La granja del s. XXI

Projecte Star 16.86

El Projecte Star 16.86, engendrat al 2010 i nascut al 2012, té un objectiu clar: la sostenibilitat de les explotacions cunícoles. Mitjançant millores tècniques i de processos productius a les granges, s’aconsegueix incrementar considerablement la productivitat i millorar els seus resultats tant en l’àmbit econòmic, social, com mediambiental, així com el benestar animal i la seguretat alimentària.

Desenvolupat en col·laboració amb l’IRTA, el Projecte Star 16.86 permet elevar la productivitat de les explotacions cunícoles arribant a produir 16.86 kg de carn de conill per conilla inseminada (d’aquí el nom del projecte).

Aquest objectiu de productivitat s’assoleix quan a les granges que transformen la seva explotació apliquen sistemes correctes i òptims de:

  1. Genètica,
  2. Buit sanitari,
  3. Control ambiental,
  4. Mesures exhaustives de bioseguretat,
  5. Correcta gestió de l’alimentació i l’aigua,
  6. Pes a la venda,

...que són els sis pilars sobre els que es fonamenta el projecte.