Sostenibilitat

Model de negoci

El coneixement i l’experiència que ofereix el fet d’estar en contacte directe tant amb el sector productiu com amb la distribució, li permet al Grup Cunicarn poder invertir en estratègies de sostenibilitat a llarg termini tant des del punt de vista social, com mediambiental i econòmic.

Model de negoci

Amb aquesta estructura, s’assegura la traçabilitat del producte final, la seva qualitat i la seguretat alimentària.