La nostra organització

Estructura del Grup

El Grup Cunicarn, com a únic grup en territori espanyol present en totes les fases de la cadena de valor del sector cunícola, té el control exhaustiu de la traçabilitat dels seus productes, així garantint la màxima qualitat i seguretat alimentària.

estructura del grup